0
0.00 

Brak produktów w koszyku.

Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest firma Royal Invest Group sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Brodnicy, 87-300 Brodnica, przy ul. Strzeleckiej 6, NIP: 8741800324, KRS: 0000859991, REGON: 387036908


1. Firma Royal Invest Group sp. z o. o. sp.k. (dalej „Administrator”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.
2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze sklepu internetowego „Mennica Premium” działającego pod adresem www.mennicapremium.pl.
3. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO czy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz.1000). Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
4. Niniejsza polityka prywatności jest w pełni zgodna z naszym Regulaminem, który jest dostępny na dole głównej strony jako „Regulamin” oraz można go znaleźć tutaj.


CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Państwa dane osobowe otrzymujemy od Państwa podczas zakładania Konta, a także później, w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa w naszym Sklepie przy wykorzystaniu Konta oraz w związku z aktualizacjami Państwa danych dokonywanymi za pośrednictwem Konta.
2. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu są przetwarzane w celu prowadzenia Sklepu i umożliwienia świadczenia za jego pośrednictwem usług, w szczególności:
• zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu
• prowadzenia konsultacji
• obsługi procesu zakładania Konta
• zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu
• tworzenia wewnętrznych raportów i analiz
• tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu
3. Przetwarzane będą następujące kategorie Państwa danych osobowych:
• adres e-mail
• dane adresowe podane dobrowolnie przez Państwa w celu korzystania ze Sklepu, w szczególności w celu dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu
• w przypadku Klienta korzystającego z płatności elektronicznych, będą to imię, nazwisko, adres zamieszkania
• w przypadku Klienta korzystającego z usług wpłat na rachunek bankowy realizowanych przez Pocztę Polską, będą to imię, nazwisko, adres zamieszkania


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
• firma Royal Invest Group sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Brodnicy
• w przypadku Klienta korzystającego z płatności elektronicznych, operator płatności imoje z siedzibą w Katowicach
• podmiot świadczący usługi hostingu WWW
• podmioty świadczące usługi logistyczne, w szczególności firmy kurierskie
• dostawcy rozwiązań technicznych umożliwiających polepszenie jakości świadczonych usług (w szczególności badania satysfakcji konsumenta)


PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
2. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach – podczas zakładania Konta Użytkownika oraz w celu zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka prywatności plików “cookies”].
3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu założenia konta użytkownika lub w celu dokonania zakupu towaru. Operator nie wykorzystuje danych w innych celach niż wyżej wspomniane.


UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
2. Operator Sklepu dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy specjalne zabezpieczenia serwerów i połączeń w celu ochrony Państwa danych. Komunikacja pomiędzy Państwa komputerem a naszym serwerem, podczas gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby obsługujące Sklep mają bezpośredni dostęp do Państwa danych osobowych.
3. Działania związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych będą miały miejsce za pomocą bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.


PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, poprzez usunięcie konta w Sklepie www.mennicapremium.pl.
2. Uprawnienia osób, których dane przetwarzamy
Każda osoba, w związku z danymi jakie przetwarzamy:
1) ma prawo do uzyskania informacji na temat czy oraz jakie jej dane przetwarzamy a także do dostępu do tych danych;
2) ma prawo do żądania, aby nastąpiło możliwie jak najszybsze sprostowanie dotyczących jej danych osobowych;
3) ma prawo do żądania zmiany zakresu w jakim są przetwarzane dane osobowe;
4) ma prawo, aby w każdej chwili żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych przez nas oraz przez inne podmioty w przypadku powierzenia tych danych – natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych może zostać dokonane przez usunięcie profilu.
5) ma prawo wyrazić sprzeciw w szczególnych przypadkach z przyczyn związanych z jej prywatną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych w celu wynikającym z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów
6) ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


POLITYKA PRYWATNOŚCI PLIKÓW “COOKIES”

1. Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.
Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej Państwo korzystają i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Państwa treści lub zaoferować Państwu pomoc.
2. Na stronie Sklepu wykorzystujemy pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe.
Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania Sklepu.
Wykorzystujemy je, aby:
• zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Państwa komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie;
• zapamiętać, czy wyrazili Państwo zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej Sklepu wybranych treści; Z analitycznych plików cookies korzystamy po to, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej oraz mierzyć, nie identyfikując Państwa danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych.
Miedzy innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz Sklep. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości Sklepu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych Klientów.
W przypadku tego rodzaju plików cookies korzystamy z rozwiązań i narzędzi Google (Google, Inc.), tj. Google Analytics.


INNE STRONY INTERNETOWE

1. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep www.mennicapremium.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
Klikając w linki zamieszczone w Sklepie www.mennicapremium.pl możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów/portali, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Sklep www.mennicapremium.pl i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.


CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.